طراحی و تولید گردگیری های مقاوم

شرکت آریا کیان سپهر گردگیری های مقاوم در برابر پارگی، کشسانی و نفوذ آب و همچنین دوام در دماهای مختلف طراحی نمود. این محصول نیز در بازارهای چالش برانگیز ویژگی های کیفی منحصر به فردی را داراست.