سیبک طبق چپ و راست خودروی ال 90 به سبد محصولات اضافه شد.

جناب آقای مهندس احد کمالی مدیرعامل شرکت آریا کیان سپهر اعلام کرد در سبد محصولات AKS سیبک طبق چپ و راست ال 90 نیز افزوده شد این محصول از اسفند 1399 وارد بازارها می شود.